6.4 Wapening in de betonnen rijvloer

6.4.1 Algemeen

Veroorzaakt door bijv.:

- overgangsmomenten t.p.v. een tussensteunpunt bij hoog gelegen rijvloer
- trekkrachten in de rijvloer bij zichzelf kortsluitende boogbrug
- krimp van het beton
- temperatuursverschillen tussen het staal en het beton
- buigende momenten in dwarsrichting van de rijvloer

kan trekspanning in het beton optreden. Deze spanning veroorzaakt scheurvorming in het beton waarmee de duurzaamheid van de rijvloer en daarmee de gehele constructie wordt verminderd.
De scheurwijdte moet beperkt blijven om corrosie van wapening of voorspanstaal te voorkomen en een waterdichte afdekking te garanderen. De meest voorkomende oplossingen zijn het toelaten maar beperken van de scheurwijdte middels een fijnmazige wapening en het enigszins voorspannen van de rijvloer door een bepaalde montagewijze.

 

Figuur 6.13

Integrale staalbeton brug; betonnen rijvloer met ruimtelijk stalen hoofddraagconstructie.

Een andere (meestal duurdere) methode om scheurvorming te voorkomen is het voorspannen van het beton. Met de recent ontwikkelde methode van staalbeton bruggen met pompvoeg, waarmee een permanente twee-assige voorspanning optreedt in de gebruikerstoestand, wordt vanuit het oogpunt van duurzaamheid trekspanning en daardoor optredende scheurvorming geheel voorkomen.
De algemene procedure bij gewapend beton is uitgaande van het belastingmodel infrequente belastingen (SLS-toest) de spanning in de wapening te berekenen en vervolgens de opgenomen eisen t.a.v. scheurwijdte en resp. minimum- en maximum wapeningspercentage te controleren.

Figuur 6.14

Voorbeeld van het voorspannen van de betonnen rijvloer in dwarsrichting