6.3.1 Soorten deuvels

Er bestaan veel uitvoeringsvarianten van typen deuvels, zoals de stiftdeuvel, lusdeuvel, hoekprofieldeuvelblokdeuvel, etc. Het deuveltype dat verreweg het meest wordt toegepast is de stiftdeuvel.

 

Stiftdeuvel

Hoekprofieldeuvel

Lusdeuvel

 

 

 

 

 

 

Figuur 6.5

Voorbeelden van deuveltoepassingen.

Bij gebruik van deuvels moet gelet worden op eisen t.a.v.:

- ontwerpaspecten, zoals statische sterkte en vermoeiingssterkte (van zowel de deuvel als de flens van de stalen ligger)
- montageaspecten, zoals eisen plaatsing (in het bijzonder wanneer de deuvelverbinding als stabiliteitsvoorziening voor de flens van de stalen -
ligger wordt beschouwd).

De eisen opgesteld voor deuvels bij staalbeton bruggen zijn opgenomen in hoofdstuk 6 van ENV 1994-2:1997. Een belangrijk aspect bij gebruik van deuvels is de eis voor voldoende vervormingscapaciteit. In het vervolg van dit hoofdstuk wordt alleen ingegaan op de stiftdeuvel, omdat dit het meest voorkomende type is.
Een treffend voorbeeld van vervormingscapaciteit, te vergelijken met het gedrag bij stiftdeuvel- verbindingen, is de aansluiting van een stalen kolom aan een betonfundatie, waarbij de ankers op op afschuiving zijn belast.

 

Figuur 6.6

Voorbeeld van vervormingscapaciteit ankerbout en bezwijken van stiftdeuvel. (Verbinding op afschuiving belast).