6.1 Inleiding

In dit hoofdstuk zijn enkele rekenvoorbeelden uitgewerkt. De volgende onderwerpen zijn hierbij beschouwd:

* Krimpspanningen.
Allereerst is een algemene beschouwing gegeven van het krachtenspel veroorzaakt door krimp. Vervolgens is als
rekenvoorbeeld voor een statisch onbepaalde constructie het krachtenspel en het daaruit voortvloeiende spanningsbeeld
bepaald.
* Samenwerking van staal beton.
Een overzicht wordt gegeven van de belangrijkste deuveltypen. Voor de stiftdeuvel- verbinding zijn de ontwerpaspecten,
zoals statische sterkte en vermoeiingssterkte, met rekenvoorbeelden nader uitgewerkt.
Daarnaast wordt een kort overzicht gegeven van de belangrijkste montageaspecten.
* Wapening in de betonnen rijvloer.
Allereerst wordt de noodzaak van wapening toegelicht. Aanvullend zijn rekenvoorbeelden met achtergrondinformatie
opgenomen aangaande scheurwijdte- controle, wapeningspercentage en afschuiving.
* Vermoeiingssterkte betonnen rijvloer.
Naast een meer algemene uitleg over vermoeiing worden de onderwerpen vermoeiingssterkte van het beton,
vermoeiingssterkte voorspanwapening en vermoeiingssterkte wapeningsstaal behandeld.

Er is gebruik gemaakt van de volgende normen: