6.5.4 Vermoeiingssterkte van wapeningsstaal

Van toepassing is art. 4.3.7.8 van ENV 1992-2:1995.

Ook hiervoor geldt:

De bijbehorende parameters staan vermeld in tabel 6.5.

 

Type of reinforcement

 

N*

Stress exponent

D s Rsk [N/mm2] at N =

k1

k2

N*

2*106

Straight and bent bars

for D 25Æ

for D < 25Æ

106

5

9

195

180

  • Welded bars including tack welding and butt joints
  • Couplers. *

107

3

5

60

100

Tabel 6.5

Parameters S-N curve voor wapeningsstaal.
* De voetnoten behorende bij de tabel zijn hier niet opgenomen.

 Conform art. 4.3.7.2 van ENV 1992-2 zijn de bijbehorende factoren gelijk aan:

g F = 1.0
g
Sd = 1.0
g
s,fat = 1.15

Verder geldt:
Zoals beschreven in paragraaf 5.4.3 bestaan er vijf verschillende belastingmodellen voor vermoeiing. De belastingmodellen 1-3 zijn bedoeld om de maximale en minimale spanningen te bepalen, voortvloeiend uit de gedefinieerde belastingconfiguraties. De belastingmodellen 4-5 zijn bedoeld voor het bepalen van de spectra van spanningswisselingen die door het vrachtverkeer op de brug wordt veroorzaakt.
De belastingmodellen 1-2 zijn bedoeld om na te gaan of een onbeperkte vermoeiingslevensduur wordt verkregen voor een grenswaarde van een constante amplitudewisseling. De belastingmodellen 3-5 zijn bestemd voor het bepalen van de vermoeiingslevensduur.
Voor de berekeningsmethode in Appendix 106 van ENV 1992-2 wordt voor vermoeiing belastingmodel 3 toegepast. De maximale en minimale spanningen en bijbehorende spanningswisseling behoren te worden berekend door het verplaatsen van het model over de volledige lengte van de brug.