6.4.2 Scheurwijdte controle

Controle vindt plaats volgens art. 5.3.3 van ENV 1994-2:1997. Gewoonlijk valt de brug in klasse B/C van tabel 4.118 van ENV 1992-2. Voor gewapend beton geldt de volgende procedure (de procedure bij voorgespannen beton wijkt hiervan af).

Allereerst wordt de spanning s se in de wapening, uitgaande van de elasticiteitstheorie, berekend.

Het effect van "tension stiffening" mag hierbij in rekening worden gebracht volgens:


met
s se = de spanning in de wapening
fctm = gemiddelde treksterkte van het beton; bijv. C35/45 ® fctm is 3,2 N/mm2.

hierin is:
A = oppervlakte van de samengestelde doorsnede
I = traagheidsmoment van de samengestelde doorsnede
Aa = oppervlakte van de stalen ligger
Ia = traagheidsmoment van enkel de stalen ligger.

hierin is:
As = wapeningsdoorsnede gelegen in het effectieve gedeelte van de betonnen rijvloer
Act = doorsnede effectieve gedeelte van de betonnen rijvloer.

Door te voldoen aan één van de volgende twee eisen wordt aan de scheurwijdteeis voldaan.
De twee eisen behoren bij scheurwijdte w 0,30 mm (ENV 1992-1-1:1991 art. 4.4.2.1).

 1. begrenzing van h.o.h. afstand wapeningsstaven volgens tabel 6.1.
 2. Staalspanning
  s e [N/mm2]

  160

  200

  240

  280

  Maximum h.o.h. afstand [mm]

  200

  150

  125

  75

  Tabel 6.1
  Maximum h.o.h. afstand wapeningstaven

 3. begrenzing van de maximum diameter wapeningsstaaf volgens tabel 6.2.

Staalspanning

s e [N/mm2]

140

160

200

240

280

320

360

400

450

Maximum staafdiameter [mm]

40

32

25

20

16

12

10

8

6

Tabel 6.2
Maximum staafdiameter

 

Figuur 6.15

Voorbeeld van het gebruik van wapening .

 Bij toepassing van voorspanwapening in dwarsrichting geldt de scheurwijdteeis w 0,20 mm.

Rekenvoorbeeld

Volgens het belastingmodel infrequente belasting (klasse B) geldt:

G + y 1 Qk1 + y 1i Qki (met i >1) met:

Belasting

combinatiefactoren y 1

combinatiefactoren y 1i

Verkeersbelasting gr1 LM1-TS

Verkeersbelasting gr1 LM1-UDL

0,80

0,80

0,75

0,40

LM2

0,80

0

Windbelasting, FWk of FWn

0,60

0,50

Temperatuurbelasting

0,80

0,60

Tabel 6.3

Belastingmodel infrequente belasting.

Veronderstel dat, uitgaande van wapening ø16-150, voor de bovenste wapeningslaag een spanning wordt berekend: s se is 191 N/mm2.

Bij doorsnede configuratie met:

fctm = 4,1 N/mm2
As = 13400 mm2 (wapening 2 Æ 16 150 mm: onder- en bovennet) met beff = 5 m
Act = 1250000 mm2
Aa = 140600 mm2
Ia = 8.35E10 mm4
A = 154000 mm2 (doorsnede wapening + doorsnede stalen ligger)
I2,ts = 1.27E11 mm4

volgt

enzodat

Volgens tabel 6.1 geldt de voorwaarde: maximum h.o.h. afstand is 75 mm
Volgens tabel 6.2 geldt de voorwaarde: maximum staafdiameter is 16 mm.

Bij gebruik van tabellen 6.1 en 6.2 is voor tussengelegen waarden een lineaire interpolatie toegestaan. Voldaan wordt aan de eis, namelijk: ø16 16 mm.
Voor een brug in klasse C moet gewerkt worden met het belastingmodel frequente belasting.