6.3.3 Montageaspecten stiftdeuvels

De belangrijkste eisen die gesteld worden aan maatvoering bij stiftdeuvels, geplaatst op flenzen, zijn als volgt (maten in mm):

* Wanneer de deuvels aan de gedrukte bovenflens stabiliteit verlenen en daardoor de flens in profielklasse 2 valt, dan geldt:

* Voor de maximum h.o.h. afstand van de deuvels geldt:

* Voor de afstand tussen rand deuvel en vrije rand flens geldt:

* Voor de minimum h.o.h. afstand van de deuvels geldt:

- in lengterichting


- in dwarsrichting, afhankelijk van de hellingshoek f van de voute:

* Afhankelijk gesteld van de dikte van de flens stalen ligger geldt:

- indien de flens op trek wordt belast en onderhevig is aan wisselende belasting

- en voor de overige gevallen