6.3.2.4 Geconcentreerde langskracht

Bij bijvoorbeeld een tuibrug zal t.p.v. de aansluiting tuikabel rijvloer sprake zijn van een geconcentreerde langskracht. De langskracht, gelijk aan de horizontaal ontbondene van de normaalkracht in de tuikabel, heeft een zeker traject nodig om zich in hoogterichting over de gehele staalbetondoorsnede te verdelen.

 

 

 

 

 

 


Figuur 6.12

Geconcentreerde krachtsinleiding t.p.v. de aansluiting tuikabel rijvloer.

Wanneer de bevestiging van de tuikabel in het beton is opgenomen, dan behoren de deuvels aldaar te worden gedimensioneerd op een langskracht Vl gelijk aan:

Een soortgelijke formule geldt voor de situatie wanneer de tuikabel aan de stalen ligger is bevestigd.

 

De stiftdeuvelkracht per lengte-eenheid volgt uit de relatie

met:
beff = effectieve breedte als berekend voor veldmidden;
ed = afstand afschuifvlak langskracht Fd.

A, I1 statische waarden samengestelde
doorsnede(equivalente staaldoorsnede);

Aa, Arc doorsnede van resp. stalen ligger
en betonnnen rijvloer

e afstand van neutrale lijn samengestelde
doorsnede naar aangrijpuntspunt Fd (positief
indien neergaand).

za afstand tussen neutrale lijn stalen ligger
samengestelde doorsnede

zrc afstand tussen neutrale lijn
betonnen rijvloer samengestelde doorsnede.

 

 

 Rekenvoorbeeld

Met:
Fd = 4000 kN; tuikabelbevestiging aan betonnen rijvloer
e = - 500 mm
beff = 5000 mm

volgt:
zrc = 559 mm en za = 905 mm

en