6.3.2.3 Stiftdeuvels geplaatst op flens kokerligger

Wanneer de deuvels geplaatst zijn op een (brede) plaat i.p.v. een (smalle) flens, bijvoorbeeld bij een gesloten stalen koker met een betonnen rijvloer, moet volgens art. 7.7.4 van ENV 1994-2:1997 voor de SLS-toets gerekend worden met een niet gelijkmatige verdeling van deuvelkrachten over de dwarsdoorsnede.
Afschuifvervorming van de stalen plaat en het beton ligt hieraan ten grondslag.

 

 

 

 

 

 


Figuur 6.8

Definitie van notaties bij deuvels geplaatst op een brede plaat.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Figuur 6.10

Stiftdeuvels geplaatst op "smalle" bovenflens plaatligger (staalbeton brug Veghel): geen afschuifvervorming.

 

 

 

 


Figuur 6.9

Toepassing van stiftdeuvels op bovenflens koker (staalbeton brug bij Veghel):

afschuifvervorming.

De verdeling in dwarsrichting van een afschuifkracht VSd volgt uit de relatie:

met:
aw de grootste waarde van resp. 10tf en 200mm.
Voor de deuvels geplaatst binnen de afstand aw geldt x = 0.
 

Rekenvoorbeeld

b = 2600 mm
tf = 30 mm
VSd = 100 kN
nw = 4 stuks
n = 15 stuks
11 stuks geplaatst op afstanden van 250, 500, 750 mm etc. afstand vanaf het lijf.

De deuvelkracht verdeling volgt uit de eerder gegeven formule. De resultaten zijn weergegeven in figuur 6.11.

 

 

 

 


Figuur 6.11

Verdeling van deuvelkrachten a.g.v. afschuifvervorming.