5.4.1 Belastingen tijdens de bouwfase.

Optredende belastingen hierbij zijn:

Bij een gefaseerde stortmethode moet bij het bepalen van bijv. de spanningsverdeling worden gerekend met onder andere:

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 5.4

Staalbetonbrug in aanbouw: Betonnen rijvloer en stalen hoofddraagconstructie uitgevoerd als ruimtelijk vakwerkconstructie.