5.3 Grenstoestanden en belastingfactoren

Er bestaan een tweetal grenstoestanden, te weten:

Uiterste grenstoestand

(ULS, ultimate limit state)

Hieronder valt o.a. het toetsen van:

Bruikbaarheidsgrenstoestand

(SLS, service limit state)

Hieronder valt o.a. het toetsen van: