5.2 Normen

Bij brugbelasting voor staalbeton bruggen wordt uitgegaan van een serie normen:

De belangrijkste zijn:

Brugspecifiek:

Eurocode 1. Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies. Deel 3: Verkeersbelastingen op bruggen.

De norm beperkt zich in principe tot bruggen met een maximum overspanning van 200 m en een breedte kleiner dan 45 m. Voor grotere maten worden de gegeven verkeersbelastingen als conservatief beschouwd. Algemeen geldt dat voor grotere overspanningen zoveel expertise is vereist dat deze zich niet in normen laat vastleggen.

Eurocode 2. Ontwerp van betonconstructies. Deel 2: Betonnen bruggen.

Eurocode 3. Ontwerp van staalconstructies. Deel 2: Stalen bruggen.

Eurocode 4. Ontwerp en berekeningen van staalbetonconstructies. Deel 2: Staalbeton bruggen.

Meer van algemene aard:

  • NVN-ENV 1991–1:

    Eurocode 1. Ontwerpgrondslagen en belastingen op constructies.

  • Deel 1: Ontwerpgrondslagen.

    Het betreft enkel ENV-normen, d.w.z. Europese voornormen die geldig zijn voor een periode van ca. 5 jaar. Gedurende die periode heeft elke lidstaat het recht om via NAD’s (National Application Document) de ENV’s aan de nationale behoeften aan te passen. Zo is de maat voor de maximum overspanning van 200 m in het NAD vervangen door 350 m (het gaat hierbij dus niet om de totale bruglengte). Na de ENV-periode zal, zo is althans op dit moment de verwachting, de ENV worden omgezet in een Europese norm (EN), waarbij de mogelijkheden tot nationale bijstelling zullen zijn uitgesloten of beperkt.