5.4.2.3 Kortdurende belastingen

Het beton heeft onder deze belastingen geen gelegenheid tot kruip. D.w.z. voor bijv. beton uitgevoerd in sterkteklasse C50/60 geldt Ecm= 37000 N/mm2.

Te onderscheiden zijn:

De belastinggevallen temperatuur(sprong) en mobiele belasting, dit zijn de belangrijkste twee, zijn hieronder nader toegelicht.