5.4.2.2 Langdurende belastingen

Het beton heeft onder deze belastingen wel gelegenheid tot kruip.
Door het kruipen van het beton zal de initiële spanningsverdeling in de constructie wijzigen. Zo zal, veroorzaakt door herverdeling, de spanning in het staal toenemen en de spanning in het beton afnemen. Volgens de Eurocode ENV 1994-2:1997 kan het effect van kruip in rekening worden gebracht door te rekenen met een n-waarde die de afname van Ecm weergeeft.

De n-waarde is als volgt te bepalen.

met

De n0-waarde is de waarde die in rekening wordt gebracht bij bepaling van de statische waarden, zoals doorsnede en traagheidsmoment, van de staalbeton-doorsnede behorende bij kortdurende belasting.

Belastinggeval

y L

langdurende belastingen, incl. voorspanning, die zijn aangebracht na het activeren van de schuifverbinding

1.10

krimp en herverdeling van momenten in de ligger t.g.v. kruip

0.55

voorspannen door opgelegde vervormingen (vijzelen van steunpunten)

1.60

Tabel 5.5

Verouderingsfactoren behorende bij langdurende belastingen.

Zoals uit bovenstaande tabel blijkt, bestaan er verschillende n-waarden. De laagste "E-waarde" voor het beton wordt gevonden in geval van voorspannen door opgelegde vervorming: m.a.w. veel voorspanning gaat hierbij met de tijd verloren.

Enkele factoren die van invloed zijn op de kruipfactor:

Gewoonlijk ligt de verhouding nL in het gebied 12 18.

Te onderscheiden zijn:

Het belastinggeval rustende belasting is hieronder nader toegelicht.

Rustende belasting

Een standaardconfiguratie die veel op de Nederlandse wegen voorkomt is gegeven in figuur 5.5.


Figuur 5.5

Opbouw dwarsdoorsnede rijvloer.


Bijbehorende belastingen zijn als volgt.

Wegverharding:

50 mm Dicht Asfalt Beton (DAB)
40 mm Zeer Open Asfalt Beton (ZOAB)
Þ 0,05*24 kN/m3
Þ 0,04*20 kN/m3
= 1,20 kN/m2
= 0,80 kN/m2
    ___________
 
qrb1
= 2,00 kN/m2

Wegmeubilair en afwerking:

Leuning
Geleiderail
Schampkanten

    = 0,25 kN/m
= 0,55 kN/m
 

A: 0,780*0,140
B: 0,250*0,300 0,002
C: 0,100*0,555


= 0,109 m2
= 0,073 m2
= 0,056 m2

______________
= 0,238 m2 * 25 kN/m3


= 5,95 kN/m

   

qrb2

= 6,75 kN/m