5.4.2.1 Tijdsafhankelijk gedrag

Gelet op het tijdsafhankelijk gedrag van het beton worden de belastingen in twee categorieën gesplitst, namelijk langdurende en kortdurende belastingen. Daarnaast moet gerekend worden met spanningen veroorzaakt door krimp. In het algemeen kan krimp worden gedefinieerd als een verandering van het volume van het beton in de tijd. Het gebeurt niet onder invloed van een uitwendige belasting, maar is het gevolg is van chemische of fysische processen.

Het tijdsafhankelijk gedrag wordt veroorzaakt door factoren als:

Aangezien krimp en kruip verschijnselen zijn die over een lange tijdsperiode optreden, zal de invloed van de ontwikkelende E-modulus klein zijn.
In het algemeen worden twee tijdstippen beschouwd: