5.3.2 De bruikbaarheidsgrenstoestand

De in rekening te brengen belastinggevallen zijn gelijk aan de belastingmodellen gegeven voor de uiterste grenstoestand; zie hiervoor paragraaf 5.4.3.2.3.
Afwijkend is het in rekening te brengen belastingmodel "infrequente belasting".

G + y 1 Qk1 + y 1i Qki (met i >1)

De afwijking hierop is dat de momentane waarde voor temperatuursbelasting gelijk is aan y 1 = 0,60 i.p.v. 0,80. Voor de belastingfactoren g , geldt g =1,00.