3.2.3 Schuiven van betonnen rijvloer over stalen liggers

De rijvloer wordt vanaf het land over de liggers geschoven. De rijvloer elementen kunnen prefab worden aangeleverd of nabij het landhoofd "geconditioneerd" worden gestort. De twee meest voorkomende varianten worden hieronder toegelicht.
Aanbrengen van de deuvelverbinding in de sparingen na plaatsing van de rijvloer. Vervolgens worden de sparingen aangestort.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figuur 3.13

Schuiven waarbij stiftdeuvels na glijden worden aangebracht

Een nadeel hierbij is het op de bouwplaats moeten aanbrengen van de deuvels en de geconcentreerde krachtsoverdracht staal–beton.
Aanbrengen van de deuvelverbinding voor het schuiven.

 

 

 

 

 

 

 Figuur 3.14

Schuiven waarbij stiftdeuvels voor glijden worden aangebracht.

De sterkte in dwarsrichting wordt verzorgd door geconcentreerde wapening, geplaatst in het gedeelte tussen de sparingen.
Beide varianten hebben het nadeel dat de volgorde waarin de rijvloer wordt opgebouwd niet kan worden gevarieerd, en de verbinding staal-beton pas kan worden geactiveerd nadat de gehele rijvloer is geplaatst.