3.2.2 Inhijsen van prefab betonnen rijvloerelementen

Deze uitvoeringswijze wordt gebruikt waar sprake is van grote h.o.h. afstanden van de hoofdliggers en/of sterk uitkragende rijvloeren.

 

 

 

 

 

Figuur 3.11

Aanbrengen van prefab rijvloerelementen.

De sparingen opgenomen in de rijvloerelementen stroken met de posities van de deuvels op de staalconstructie. Na plaatsing van de elementen komt de verbinding staal-beton tot stand door de sparingen en de voegen tussen de prefabelementen vol te storten met krimpvrije mortel.

 

 


Figuur 3.12

Koppelen van prefab rijelementen.

 

Voordelen zijn de relatief korte bouwtijd, fabricage in de fabriek, varianten in de volgorde van plaatsen van de prefab elementen en de verbindingsvolgorde staal-beton.
Nadelen zijn de geconcentreerde locatie van schuifverbindingen, de wapening om prefab elementen te koppelen, maattoleranties en spleet tussen staal en beton.