3.2.1.2 Verloren bekisting

De gebruikskosten van een degelijke bekisting zijn hoog en veelal zijn ondersteuningsvoorzieningen nodig i.v.m. uitkragingen en door de grootte van de overspanning tussen de hoofdliggers.

 

Figuur 3.8

Inzet van geprofileerde staalplaat als verloren bekisting.

Mede afhankelijk van de grootte van de overspanning in dwarsrichting kan het gewenst zijn dat het beton in dwarsrichting wordt voorgespannen. Enkele voorbeelden hiervan zijn gegeven in figuur 3.9.

 

Figuur 3.9

Plaatsen en geactiveerd zijn van voorspanwapening