3.2.1 In het werk gestorte rijvloer

 

 

 

 

 

Figuur 3.2

Voorbeelden van in het werk gestorte rijvloer.

Voordelen zijn eenvoudig transport, eenvoudige aanpassing van doorsnedenvorm, varianten in stortvolgorde en verbindingsvolgorde staal-beton, gelijkmatige schuifverbinding over liggerlengte, duurzame verbinding tussen stalen bovenflens en betonnen rijvloer en doordat de betonplaat één geheel vormt, is er geen extra wapening nodig om verschillende delen te laten samenwerken.

Nadelen zijn de weersafhankelijkheid; m.a.w. geen geconditioneerde uitharding, de vereiste bekistingconstructie en de relatief lange bouwtijd: bekisten, wapenen en storten op de bouwplaats.

 

 

 

Figuur 3.3

Voorbeelden van bekisten, wapenen en storten op de bouwplaats.

De bekistingconstructie kan zijn:

  1. van tijdelijke aard
  2. verloren bekisting
  3. bekisting opgenomen in het brugdek (gedeeltelijk prefab betonnen rijvloer).