3.1 Inleiding

De uitvoeringsmethode, de wijze waarop de betonnen rijvloer wordt aangebracht, en de montagemethode, de wijze waarop de rijvloer aan de hoofddraagconstructie wordt gekoppeld, kan in sterke mate de bouwkosten, bouwsnelheid en functionaliteit beïnvloeden. Daarom is het voor beide methoden belangrijk te weten wat de voor- en nadelen zijn. Hierbij moet gedacht worden aan een scala van aandachtspunten zoals:

Uitvoeringsmethode:

weersafhankelijkheid; investeringskosten en arbeidsintensiviteit van gebruik bekisting; bouwsnelheid; eisen t.a.v. duurzaamheid: aansluiting ligger–rijvloer; tijdelijke ondersteuningsvoorzieningen; extra wapening voor samenwerkende delen.

Montagemethode:

spanningsverdeling: gewenste stort/plaatsingsvolgorde rijvloer; spanningsverdeling: gewenste verbindingsvolgorde staal – beton.

Veelal wordt voorafgaand aan het aanbrengen van de rijvloer de gehele staalconstructie incl. deuvels geplaatst. Door de hoge loonkosten t.o.v. de materiaalkosten is het wenselijk te streven naar een weinig arbeidsintensieve staalconstructie i.p.v. een constructie die qua materiaalverbruik optimaal is. Dit heeft tot gevolg dat het aantal bijkomende voorzieningen als stabiliteitsverbanden en verstijvingsplaten tot een minimum wordt beperkt. Bijkomend voordeel is dat het totale conserveringsoppervlak afneemt en inspectie vergemakkelijkt.

 

 

 

 

 

Figuur 3.1

Aanbrengen van de staalconstructie.