2.1 Inleiding

Voor elk brugontwerp gelden specifieke randvoorwaarden. Daarom is het afgezien van de typenordening zoals bijv. liggerbrug, boogbrug, tuibrug of hangbrug, niet mogelijk een algemene conclusie te geven over: de beste oplossing is een betonnen brug, een stalen brug, een staalbeton brug, etc.

Algemeen geldt echter wel dat:

Onder staalbeton bruggen worden niet alleen de stalen bruggen met een betonnen rijvloer verstaan, maar ook bijv. de stalen bruggen waar uit stabiliteitoverweging van op druk belaste stalen onderdelen aldaar beton is toegepast.

Figuur 2.1

Toepassing van beton op onderflens stalen kokerligger bij tussensteunpunt.

Argumenten die in het verleden veelvuldig zijn gebruikt bij de afweging van stalen brug of betonnen brug zoals:

zijn met de huidige stand der techniek volledig achterhaald.
Zo zijn m.b.t. geluidproductie tijdens treinpassage constructievormen praktisch uitvoerbaar waarmee het rolgeluid en het bruggeluid tot een acceptabel niveau worden gereduceerd.

Klik op dit plaatje en je ziet en hoort een voorbeeld van geluidsemissie bij een staalbrug(zeeburgerdijkbrug)

Bij rolgeluid valt te denken aan zgn. "embedded rail systems" en bij bruggeluid valt te denken aan het toepassen van een doorgaand ballastbed. Een voorbeeld hiervan is de Dintelhaven spoorbrug; zie hiervoor figuur 2.2.

Brugconstructie

Rolgeluid

Bruggeluid

Aërodynamisch geluid

Geluidssterkte op 50 m afstand

[dB(A)]

Enkel aardebaan

84

-

74

85

Aardebaan met geluidsscherm

70

-

74

76

Stalen brug

74

94

74

94

Composiet brug

 

 

 

 

dek 0,3 m beton

71

88

74

88

Composiet brug

 

 

 

 

dek 0,5 m beton

71

83

74

84

Composiet brug

 

 

 

 

dek 0,8 m beton

71

81

74

82

Betonnen brug

71

74

74

78

Tabel 2.1

Klassiek vergelijk geluidemissie voor verschillende brugconstructies: passage TGV- Atlantigue met 300 km/h.
Figuur 2.2

Voorzieningen waarmee de geluidemissie
nagenoeg gelijk wordt aan die van een betonnen brug.Ingegoten spoorstaaf links gegeven en doorgaand ballastbed rechts gegeven.klik op het plaatje en je ziet een filmje van de Dintelhavenspoorbrug


De keuze van soort brug wordt sterk bepaald door de volgende randvoorwaarden:

Diverse onderzoeken laten zien dat ook voor Nederland staalbeton bruggen concurrerend kunnen zijn met stalen bruggen en betonnen bruggen. Algemeen leeft de opvatting dat wanneer om de scheurvorming in de betonnen rijvloer onder controle te houden veel voorspanwapening nodig is, de staalbetonbrug minder geschikt wordt geacht.
Met name voor de middelgrote overspanningen 30 100 m, is een scala aan staalbeton bruggen reeds in het buitenland uitgevoerd. In Nederland zijn ca. 20 staalbeton (aan)bruggen gebouwd met een overspanning groter dan 20 m. De slankheid hiervan varieert van 1/14 (Baanhoek spoorbrug overspanning 58 m) 1/35 (Purmerend verkeersbrug overspanning 35 m).