1.3 Kostenvergelijking

De keuze in het toepassen van een stalen brug, betonnen brug of een staalbeton brug, eventueel integraal uitgevoerd, is niet zo gemakkelijk te maken. Echter, een geoptimaliseerde keuze laat voor de mogelijke alternatieven vaak grote prijsverschillen zien.

Dat elke brug, afgezien van bruggen met een overspanning kleiner dan ca. 20 m, als uniek kan worden beschouwd valt direct af te leiden uit het scala aan projectspecifieke randvoorwaarden.

Wanneer naar projectspecifieke eisen wordt gekeken, dan valt de volgende opsomming te maken:

Een recent uitgevoerd onderzoek naar kostenaandeel van de verschillende materialen (incl. verwerking etc.) voor een tuibrug geeft als resultaat:

- beton f. 1.150,-- /m3
- constructiestaal (excl. rijvloer) f. 4,-- / kg
- orthotrope stalen rijvloer f. 7,--/ kg
- tuikabels f. 14,--/kg

Enkel gekeken naar de rijvloer is geconcludeerd dat, bij toepassing van een betonnen rijvloer met een dikte van 300 mm en bij toepassing van een stalen orthotrope rijvloer met een eigengewicht van 200 kg/m2 , de volgende verdeling geldt:

Betonnen rijvloer

Stalen orthotrope rijvloer

Verhouding beton/staal

e.g. [kg/m2]

kosten [f./m2]

e.g. [kg/m2]

kosten [f./m2]

e.g. [kg/m2]

kosten [f./m2]

720

345,--

200

1.400,--

3,60

0,25


Tabel 1.3 Vergelijking eigengewicht en kosten rijvloer tuibrug.