Staalbetonbruggen
1.1
combinatie staal met beton
1.2
Voorschriften
1.3
Kostenvergelijking
Typen bruggen
2.1
Inleiding
2.2
Typen staalbeton bruggen
Uitvoering en montage van staalbeton bruggen
3.1
Inleiding
3.2
Uitvoeringsmethoden
3.2.1
In het werk gestorte rijvloer
3.2.1.1
Bekistingconstructie van tijdelijke aard
3.2.1.2
Verloren bekisting
3.2.1.3
Bekisting opgenomen in het brugdek
3.2.2
Inhijsen van prefab betonnen rijvloerelementen
3.2.3
Schuiven van betonnen rijvloer over stalen ligger
3.3
Montagemethoden
3.4
Kostenaspecten
Buigstijfheid staalbeton hoofdligger
4.1
Inleiding
4.2
Bepaling van meewerkende breedte
4.3
Bepaling van buigstijfheid
4.3.1
Bepaling van buigstijfheid EI1 en EI2
4.3.2
Bepaling van buigstijfheid EI2,ts
4.4
Momentverdeling in relatie tot buigstijfheid
Belastingen op staalbeton verkeersbruggen
5.1
Inleiding
5.2
Normen
5.3
Grenstoestanden en belastingfactoren
5.3.1
De uiterste grenstoestand
5.3.2
De bruikbaarheidsgrenstoestand
5.3.3
Materiaalfactoren
5.4
Belastingen
5.4.1
Belastingen tijdens de bouwfase
5.4.2
Belastingen tijdens de gebruiksfase
5.4.2.1
Tijdsafhankelijk gedrag
5.4.2.2
Langdurende belastingen
5.4.2.3
Kortdurende belastingen
5.4.2.3.1
Temperatuur(sprong)
5.4.2.3.2
Mobiele belasting
5.4.2.4
Spanningen veroorzaakt door krimp
5.4.3
Toetsing van de vermoeiingssterkte
Rekenvoorbeelden staalbeton bruggen
6.1
Inleiding
6.2
Krimpspanningen
6.2.1
Krachtenspel veroorzaakt door krimp
6.3
Samenwerking van stalen ligger met betonnen rijvloer
6.3.1
Soorten deuvels
6.3.2
Ontwerpaspecten stiftdeuvelverbinding
6.3.2.1
Statische sterkte
6.3.2.2
Vermoeiingssterkte
6.3.2.3
Stiftdeuvels geplaatst op flens kokerligger
6.3.2.4
Geconcentreerde langskracht
6.3.3
Montageaspecten stiftdeuvels
6.4
Wapening in de betonnen rijvloer
6.4.1
Algemeen
6.4.2
Scheurwijdtecontrole
6.4.3
Wapeningspercentage
6.4.4
Afschuiving
6.5
Vermoeiingssterkte betonnen rijvloer
6.5.1
Algemeen
6.5.2
Vermoeiingssterkte van het beton
6.5.3
Vermoeiingssterkte van voorspanwapening
6.5.4
Vermoeiingssterkte van wapeningsstaal