WI1807TH1

Lineaire Algebra 1

 

Excercises

for

 

Lineare combinations

Matrixvergelijkingen

par voor stop

span

vegen

lineaire afbeeldingen

lineaire afhankelijkheid

De inverse van een Matrix

de matrixrekening

de Matrixvermenigvuldiging

coordinaten

deelruimtes

Nulacola

Testnulacola

Determinanten

eigenconcepts1

eigenconcepts2

eigenvectors

eigenwaarden