OTHER

Bibliography


Wind Energy Resources & Computing Wind Turbine Energy Output
Ib Troen & Erik Lundtang Petersen, European Wind Atlas, Risoe National Laboratory, Risoe, Denmark, 1991, ISBN 87-550-1482-8 (Contains useful guidance on wind speed calculation, wind statistics, wind turbine energy output, and the theoretical foundations).

Dipl.-Ing. Dr. Albert Betz, Wind-Energie und ihre Ausnutzung durch Windmühlen, Bandenhoeck & Ruprect, Göttingen 1926. Facsimile edition by Ökobuch Verlag, Staufen, 1994. ISBN 3-922964-11-7

D.L.Elliott, C.G.Holladay, W.R.Barchet, H.P.Foote, W.F.Sandusky, Wind Energy Resource Atlas of the United States, Solar Energy Research Institute, Golden, Co, 1987.


How does a Wind Turbine Work?
Bruce R. Munson, Donald F. Young, Theodore H. Okiishi, Fundamentals of Fluid Mechanics, John Wiley & Sons Inc., New York 1994, ISBN 0-471-30585-5

Ira H. Abott & Albert E. von Doenhoff, Theory of Wing Sections, Dover Publications, Inc., New York 1959.

Austin Hughes, Electric Motors and Drives, Oxford 1997, Butterworth-Heinemann, ISBN 0-7506-1741-1

Poul Erik Petersen, Elektricitet og Magnetisme, Bogfondens Forlag A/S, København 1995, ISBN 87-7463-228-0

Poul Erik Petersen, Elektriske Maskiner, Bogfondens Forlag A/S, København 1996, ISBN 87-7463-255-8


Wind Energy and the Environment
Birk Nielsens Tegnestue, Wind Turbines in the Landscape, Architecture & Aesthetics, Aarhus 1996, ISBN 87-985801-1-6

Henrik Meyer m. fl., Omkostningsopgørelse for miljøeksternaliteter i forbindelse med energiproduktion, Risø-R-770 (DA), Roskilde 1994, ISBN 87-550-2011-9

Lars Teglgaard m.fl., Vindmøller i Kommuneplanlægningen - en eksempelsamling, Miljøministeriet, København 1994, ISBN 87-601-4123-9

Guillemette, M., Larsen, J.K. & Clausager, I., Assessing the impact of the Tunø Knob wind park on sea ducks: the influence of food resources, National Environmental Research Institute, NERI Technical Report No 263, København 1999, ISBN 87-7772-444-5


Wind Energy Economics
Jesper Munksgaard, m.fl., Samfundsmæssig Værdi af Vindkraft (4 delrapporter), AKF Forlaget, København 1995, ISBN 87-7509-443-6

Hans-Henrik Kristoffersen, m.fl., Kortlægning af Afgifter og Tilskud inden for Energiområdet, AKF Forlaget, København 1997, ISBN 87-7509-509-2

Danish Ministry of Environment and Energy, Energy 21 - The Danish Government's Action Plan for Energy 1996, Copenhagen 1996, ISBN 87-7844-062-9

Danmarks Energifremtider, Energistyrelsen, København 1995, ISBN 87-7844-027-0

Action Plan for Offshore Wind Farms in Danish Waters, The Offshore Wind-Farm Working Group of the Electricity Companies and the Danish Energy Agency, SEAS, Haslev 1997

Birger T. Madsen, World Market Update 1996-97, BTM Consult ApS, Ringkøbing 1995

International Energy Agency (IEA), Wind Energy Annual Report 1998, National Renewable Energy Laboratory, Colorado, USA, April 1999


Modern wind turbine history
Peter Karnøe, Dansk Vindmølleindustri, Samfundslitteratur, Frederiksberg 1991, ISBN 87-593-0255-0

H. C. Hansen, Poul la Cour - grundtvigianer, opfinder og folkeoplyser, Askov Højskoles Forlag, Askov 1985, ISBN 87-88765-01-6


Reference
International Electrotechnical Commission, International Electrotechnical Vocabulary - Part 415, Wind turbine systems, Geneva 1998, IEC 60050-415

George Elliot (ed.): 8. Glossary Of Terms, 2. Edition, Expert Group Study on Recommended Practices for Wind Turbine Testing and Evaluation, International Energy Agency Programme for Research and Development on Wind Energy Conversion Systems, Glasgow 1993